Wedstrijdreglement Harrie Bruijns winterkoningschild.

 

 

 

In de wintermaanden kennen wij – op zondagochtend – de Harrie Bruijns winterkoningverschieting. Er worden 4 zondagen (gedurende de maanden november, december, januari en februari) vastgesteld waarop de deelnemer aan deze verschieting kan schieten.

 

 

 

Deze wedstrijden gaan altijd door, behalve wanneer er onweer is, en het harder waait dan windkracht 6. Voor regen, sneeuw, wind en dergelijke wordt de wedstrijd niet stilgelegd.

De  wedstrijden starten telkens om 11.00 uur

  1. De deelnemer aan deze winterkoningverschieting schiet per beurt 7 keer op de linkervogel (middenmaat)
  2. Jeugdleden en aspirant-leden mogen mee schieten echter buiten mededinging. Deelnemers dienen lid te zijn. (Dit wil zeggen dat Jeugdleden minimaal 17 jaar moeten zijn bij aanvang van de eerste wedstrijd  en aspirant-leden moeten zijn  ingeboond.)
  3. Een uitzondering op deze regel is de Elevé (dat is een jeugdlid tussen de 17 en 18 jaar die bij de aanvang van de eerste wedstrijd 17 jaar is) zij mogen wel met mededingen deelnemen aan de wedstrijd.
  4. De wedstrijd word opgelegd verschoten, kiest men er echter voor uit vrijehand te schieten dan is men verplicht de 4 wedstrijden uit vrijehand af te maken.
  5.  Daarnaast is het zo dat als men 4 zondagen geweest is, men de punten van de slechtste wedstrijd mag laten vallen.
  6. De punten van 3 wedstrijden worden opgeteld, en men kan maximaal 21 punten behalen. Bij gelijke scores wordt er om de 1e plaats gekampt.
  7. Het kampen zal opgelegd verschoten worden om zo voor iedereen gelijke kansen te creëren.
  8. Hoe er gekampt gaat worden zal in onderling overleg bepaalt worden door de twee kampers en hoofdman.
  9. De winnaar(es) krijgt het zilveren schild, in de vorm van een winterkoninkje, aangeboden en mag het gedurende het gehele jaar op het gildetenue dragen.