Ondertekening Statuten 11 april 2017

Eind 2016 werd in een overheidsvergadering het agendapunt gildezusters toe te laten in overheidsfuncties besproken.
Onze gildezusters maken al sinds 1990 een belangrijk deel uit van ons gilde.
Hier waren de leden van de overheid snel aan uit, met een unaniem ja werd dit voorstel door de overheid voorgelegd aan de algemene ledenvergadering die hier ook mee instemde.
Echter bij het raadplegen van onze zeer oude statuten (uit 1600) bleek dat dit niet mogelijk was om dat hier in alleen gesproken word over leden van het manelijkgeslacht (gildebroeders )
Dit is nooit aangepast in de statuten hoewel zij als volwaardig lid zijn opgenomen in het gilde met de zelfde rechten en plichten als de gildebroeders.
De laatste wijzigingen die zijn opgenomen dateren uit 1982. en daar mee in 35 jaar nimmer aangepast.
Na voornemen voor wijziging te hebben voor gelegd aan onze ere-deken notaris Geerse bleken onze zeer verouderd maar daarmee ook unieke statuten toch wel enige aanpassingen vereiste.
Hierop zijn de leden van het dagelijks bestuur bestaande uit de hoofdman, deken-schrijver en deken-schatbewaarder samen met de notaris in gesprek gegaan om de statuten aan te passen zonder afbreuk te doen aan onze zeer oude en unieke statuten.
Na enkele gesprekken met notaris Geerse en het toevoegen van de vrouwelijke vorm waar nodig kon het concept begin april naar alle leden gezonden worden ter beoordeling.
Op 11 april 2017 zijn tijdens de algemene ledenvergadering door middel van bonen de gewijzigde statuten bij meerderheid van stemmen door de stemgerechtigde leden goedgekeurd.
Waarop direct daarna de statuten en de door de notaris opgemaakte notulen door het dagelijks bestuur en de notaris zijn ondertekend in het bijzijn van de vergadering.
Waar van Acte.
Hiermee hebben de overheid en gildeleden de weg vrij gemaakt voor gildezusters in een overheidsfuncties.
Door deze wijziging in de statuten heeft het gilde weer een grote stap gezet naar de toekomst zonder afbreuk te doen aan de tradities.
De hoofdman is alle aanwezige gildezusters persoonlijk gaan feliciteren met deze bijzondere gebeurtenis.

 


Op de foto de overheid van het kloveniersgilde “St Antonius Abt” en Notaris Geerse,
Tijdens het ondertekenen van de Statuten,

v.l.n.r.  Opperdeken Michel Brocks, Deken-ordebewaarder Joep van Bekhoven,
Deken-wapenmeester Koos Thijssen , Deken-schatbewaarder Cees Snellens,
Hoofdman Piet van Geffen, eNotaris Geerse, Deken-schrijver Peter van Oosterhout,
Notulist Arie de Hoop, Eerste-deken Bas van den Belt.
Staande,  Koningin Rina van Oosterhout, Koning Iwan Daas .

Responsive Flickr Gallery Error - Invalid API Key (Key not found)