Koninklijke erepenning voor Terheijdense kloveniers

2010_031400572010_03140054-300x225

2010_03140065

 

TERHEIJDEN – Onder begeleiding van tromgeroffel en bazuingeschal is gistermiddag in Terheijden gevierd dat het Kloveniersgilde Sint Antonius Abt een koninklijke erepenning heeft gekregen. Het was burgemeester Gert de Kok van Drimmelen die de onderscheiding overhandigde aan Joep van Bekhoven, ere-hoofdman van het gilde, in de gildekamer van de kloveniers aan de Hoge Vaartkant. De onderscheiding onderstreept dat het 350 jaar geleden is dat het gilde zijn laatste officiële reglement heeft gekregen.foto René Schotanus/he

Uitreiking van de Koninklijke Erepenning aan Kloveniersgilde Sint Antonius Abt, maart 2010

Toespraak door burgemeester G.L.C.M. de Kok bij de uitreiking van de Koninklijke Erepenning aan Kloveniersgilde Sint Antonius Abt op 14 maart 2010 te Terheijden.

Geacht bestuur van Kloveniersgilde Sint Antonius Abt, Geachte Gildebroeders en –zusters,

Graag feliciteer ik u namens het gemeentebestuur van Drimmelen met het feit dat 350 jaar geleden een , vermoedelijk nieuwe, gildecaert is ontvangen. Met de ontvangst van dat reglement staat in ieder geval vast, uit overgebleven documenten, dat het gilde minimaal 350 jaar bestaat. Vermoedelijk bestaat het gilde veel langer, maar dat is helaas niet te achterhalen.

Reden voor een feestje en reden om als gilde en gemeente Drimmelen hier apart bij stil te staan. Om dit jubileum enige officiële kracht bij te zetten, heeft de overheid van het gilde en de overheid van de gemeente Drimmelen de Koninklijke Erepenning aangevraagd. De Koninklijke Erepenning is bij koninklijk besluit ingesteld en is bedoeld als “ereteken voor verenigingen of instellingen van filantropische, wetenschappelijke, culturele of maatschappelijke aard, dan wel voor sportverenigingen, die zich op hun gebied verdienstelijk hebben gemaakt.” Het Kloveniersgilde heeft door de jaren heen een prachtige staat van dienst opgebouwd. Uit de vele maatschappelijke verdiensten noem ik de volgende aansprekende activiteiten: – de organisatie van kringdagen in 1990 en 2001; – de organisatie van het Nederlands Kampioenschap Wipvogelschieten; – de herinvoering van de dodenherdenking op 4 mei in Terheijden; – de bouw van de eigen schietaccommodatie; – de acte de presence op 30 april 1981 te Breda; – de medewerking aan de intocht van “Koning Lodewijk Napoleon”op 26 april 2009.

Het zijn deze verdiensten, gekoppeld aan het 350 jarig bestaan van het gilde, die er toe hebben geleid, dat Hare Majesteit de Koningin heeft besloten en beschikt, aan het Kloveniersgilde Sint Antonius Abt te Terheijden, de Koninklijke Erepenning toe te kennen. Ik feliciteer namens het gemeentebestuur het Kloveniersgilde en graag overhandig ik nu de Koninklijke Erepenning en de daarbij behorende oorkondes aan de schutterskoning, de heer Joep van Bekhoven.