Het vendelgebed

 

Breda

 

Het vendelgebed voor St. Antonius Abt. januari 1996

1. Het vendel wordt over het hoofd gedraaid

Vendelier, stoere knaap, houd je kloek en sterk in de strijd die komen gaat.
Denk er aan: jij zijt de strijder in de strijd, die komen gaat voor het recht en de vrijheid; jij zult zorgen dat dit vendel onbezoedeld zal blijven; zoals de vlag van dit Brabant de eeuwen door nooit bezoedeld is door verkeerde daden

2. Het vendel wordt om het middel gedraaid

Geef aan dit werk je kracht en desnoods je Leven.
Geef je forse mannenkracht, die door de stevigheid van je lendenen wordt uitgedrukt. Laat het vendel om je lenden draaien ten teken dat de krijgsman zijn lendenen omgordt met het zwaard om te strijden voor recht en vrijheid.

3. Het vendel wordt om het middel gedraaid

Houd je leden lenig, zodat je steeds kunt knielen.
Denk er aan dat een strijder altijd zo moet vechten, dat hij kan blijven knielen om Gods zegen over de strijd te kunnen afsmeken.

4. Het vendel wordt om de enkels gedraaid

Laat het vendel steeds draaien, maar houd ze schoon en rein.
Want schoon en rein moet het vendel blijven, ook al draait het lag over de grond. Het vendel is gewijd door een priesterhand en Gods zegen is afgesmeekt over dit vendel. Een strijder die kan knielen voor God zal altijd voor een rechtvaardige zaak durven strijden.

5. Het vendel wordt boven het hoofd gegooid

Heilige Antonius, U wil ik verheerlijken en doen wat ik kan.
Patroon van ons Gilde, Gij waart een strijder voor de hemelse vorst. Gij hebt Uw hoog aanzien en roem verworven door te strijden voor de Heer, onze God.

6. Het vendel wordt opgestoten vanuit de arm

De vijand probeert mij het vendel af te pakken.
Met machtige stoten zal ik de vijand mijn trouw aan de idealen van het vendel tonen. Hij wil mij en het vendel vernederen. Maar voor mij rijst het beeld van het vendel hoog, schoon en smetteloos rein. Zou ik kleingelovige dit vendel niet kunnen beschermen?
Hoog en verheven moet zij wapperen.

7 Het vendel wordt achter de rug gedraaid

Van alle kanten wordt ik nu aangevallen.
De vijand zal mijn geen rust gunnen en proberen mij met geniepige middelen te overwinnen. Maar als hij mij van achteren aanvalt, zal ik hem met matige slagen afstoten. Rustig en vast ligt het vendel in mijn handen. Het is mij toevertrouwd; ik zal het verdedigen, want het vendel is het symbool van onze kracht en eenheid in de strijd tegen het kwaad.

8. Het vendel wordt in de knieholte vastgeklemd

Ik maak allebei mijn handen vrij en ga voor niets opzij.
Laat de vijand maar vechten. Ik tart hem. Mijn lichaam is gehard en mijn kracht is groot. Als hij al dacht mij te overwinnen, zal ik hem laten zien dat ik hem niet vrees. Mijn krachten zijn niet uitgeput. En om hem dit te tonen zal ik laten zien, dat ik ook zonder handen mijn vendel weet te verdedigen.

9. Het vendel wordt om elk been afzonderlijk gedraaid

De strijd wordt hopeloos, ik val van vermoeidheid bijna neer.
Hoe onmenselijk is deze strijd. Mijn krachten raken uitgeput. Aan alle menselijke kracht komt een einde. Mijn lichaam kan zich niet meer staande houden en toch moet ik doorvechten. Vechten tot aan mijn dood, wil ik getrouw zijn aan Hem waarvoor ik mijn leven moet willen geven. Dat is voor mijn eer en voor de vrijheid van de kerk en Staat en alles wat mij dierbaar is.

10. De vendelier gaat op de knieën

Mijn Heer en mijn God, geef mij Uw zegen.
Mijn God, de vijand heeft mij op de knieën gekregen, maar overwonnen heeft hij mij nog niet. Nog is de strijd niet gestreden, het vendel is nog steeds in mijn handen. Ik heb het kunnen bewaren voor U. Smetteloos en rein is het gebleven.

11. Het vendel wordt opgerold

God door Uw steun heb ik gewonnen. Hoe blij ben ik met deze overwinning.
De strijd is gestreden; het werk is gedaan.

ZEGEN ONS ALLEN !!!