Het vendelgebed (kort)

Breda

 

Het vendelgebed voor St. Antonius Abt. januari 1999

Het vendel wordt over het hoofd gedraaid Vendelier, stoere knaap, houd je kloek en sterk in de strijd die komen gaat. Denk er aan: jij bent de strijder in de strijd die komen gaat voor het recht en de vrijheid, jij zult zorgen dat dit vendel smetteloos zal blijven.

Het vendel wordt om het middel gedraaid

Geef aan dit werk je kracht en desnoods je Leven. Geef je forse mannenkracht, die door de stevigheid van je lendenen wordt uitgedrukt. Laat het vendel om je lichaam draaien als teken dat de krijgsman zijn zwaard omgordt om te gaan strijden voor recht en vrijheid.

Het vendel wordt om de enkels gedraaid

Laat het vendel steeds draaien, maar houd het schoon en rein. Want schoon en rein moet het vendel blijven, ook al draait het laag over de grond. Het vendel is gewijd door een priesterhand en Gods zegen is afgesmeekt over dit vendel.

Het vendel wordt boven het hoofd gegooid

Heilige Antonius, U wil ik verheerlijken en doen wat ik kan. Met machtige stoten zal ik de vijand mijn trouw aan de idealen van het vendel tonen. Hij wil mij en het vendel vernederen. Zou ik kleingelovige dit vendel niet kunnen beschermen? Hoog en verheven moet het wapperen.

De wrong, 1x rechts en 1x links Van alle kanten word ik nu aangevallen. Laat de vijand maar vechten. Ik tart hem. Mijn lichaam is gehard en mijn kracht is groot. Als hij al dacht mij te overwinnen, zal ik hem laten zien dat ik hem niet vrees. Mijn krachten zijn niet uitgeput.

De vendelier gaat op de knieën 3x rechts 3x links.

Mijn Heer en mijn God, geef mij Uw zegen. Mijn God, de vijand heeft mij op de knieën gekregen, maar overwonnen heeft hij mij nog niet. Nog is de strijd niet gestreden, het vendel is nog steeds in mijn handen.

Het vendel wordt opgerold

God door Uw steun heb ik gewonnen. Hoe blij ben ik met deze overwinning. De strijd is gestreden; Het werk is gedaan.

ZEGEN ONS ALLEN!!!