GILDEKAART van de 206 gilden in Brabant aangesloten bij de NBSF

 

Klik hier onder voor de kaart

http://noord-brabant.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ea3028b3828644339d927e39b78550d8

Deze kaart toont de 206 gilden in Brabant die aangesloten zijn bij de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Deze is onderverdeeld in 6 kringen.

| Peelland

| Maasland

| Kempenland

| Baronie en Markiezaat

| Kwartier van Oirschot

| Land van Cuijk

 

Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS)

De NBFS is opgericht in 1935. En is een verbond van 6 zelfstandige kringen met als belangrijkste doel de schuttersgilden in stand houden en in aanzien doen toenemen. Daarnaast wil de Federatie de tradities, met behoud van het karakter, verder ontwikkelen en tot bloei brengen. Zij doet dit door de Kringen te begeleiden, en het organiseren van grootschalige gildebijeenkomsten.

 

Binnen de NBFS krijgt de jeugd volop aandacht. Naast hun Facebook- accounts is er een website: www.jeugdschutters.nl

 

Noord-Brabantse Federatie Schuttersgilden op erfgoedlijst

De Federatie wil tradities, met behoud van het karakter, verder ontwikkelen en tot bloei brengen. Inmiddels hebben de tradities van de Noord-Brabantse Schuttersgilden een plaats gekregen op de lijst van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. De officiële ondertekening van het certificaat vond plaats 12 november 2014 in het Provinciehuis van Noord-Brabant.

 

Ondertekening van het Certificaat door v.l.n.r. Directeur Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed Mevr. Ineke Strouken, voorzitter Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden de heer Jos Verbeeten en Commissaris van de Koning de heer Wim van de Donk

 

 

| Kring Maasland

Aantal gilden: 46

Voorzitter: Jurgen Swinkels

Contactpersoon: Frans van Delft

Email: secretariaat@kringmaasland.nl

 

Kring Maasland is opgericht in 1935 en stelt zicht tot doel de tradities van de gilden in volle omvang, geest en betekenis tot ontwikkeling en bloei te brengen onder handhaving van het historisch karakter en het behoud van de oude gebruiken van de gilden. Dit met de gedachte van broederschap tussen de leden. Zij tracht dit doel te bereiken door het bevorderen van de bloei van de gilden, het onderling versterken van de band, het houden van wedstrijden en tentoonstellingen en het onderhouden van contacten met kerkelijke en wereldlijke overheden en overkoepelende organisaties.

 

 

| Kring Peelland

Aantal gilden: 22

Voorzitter: Henk de Hair

Contactpersoon: Frans van der Burgt

Email: info@gildenkringpeelland.nl

Website: www.gildenkringpeelland.nl

 

De kring is in 1935 opgericht met het doel het behoud en de opbloei van de gildes met hun waardevolle tradities. Het heeft een aantal jaren geduurd voordat alle gildes in dit gebied aangesloten waren.

Het Wapen van de kring bestaat uit een wit veld met drie rode molenijzers, het wapen is ontleend aan het oude kwartierwapen. Het is onbekend uit welke tijd dit stamt. Het molenijzer komt vaak voor in familiewapens in Brabant.

Vele gildebroeders hebben door de jaren heen act de présence gegeven bij allerlei evenementen in zowel binnen- als buitenland.

In kring Peelland werden in het verleden drie landjuwelen georganiseerd, 1961 in Helmond, 1972 in Gemert en in 2001 wederom in Helmond.

 

| Kring Kwartier van Oirschot

Aantal gilden: 40

Voorzitter: Bert van der Staak

Contactpersoon: Jan van Gelooven

Email: kwartiervanoirschot@gmail.com

 

De Kring ‘Het Kwartier van Oirschot’ is in 1935 opgericht. Al ver daarvoor werd in deze regio binnen de gildes gesproken over het bevorderen van contacten en het stellen van regels. Om aan deze behoeften te voldoen werd de Kring opgericht op en sloot zij zich aan bij de Noord-Brabantse Federatie van schuttersgilden(NBFS). De kring gaf de gilden raad en advies op welke wijze meer aanzien gekregen kon worden in de plaatselijke gemeenschap. Kwartier van Oirschot liep voorop in Brabant met deze vorm van communiceren en het opstellen van regels, rekening houdende met de normen en waarde van de afzonderlijke gilden. De Kring is er tot op de dag van vandaag in geslaagd de waarde en de betekenis van de gilden van generatie tot generatie over te dragen.

 

 

| Kring Land van Cuijk

Aantal gilden: 32

Voorzitter: Karel van Soest

Contactpersoon: Marisca van den Berg

Email: secretaris@kringlandvancuijk.nl

Website: www.kringlandvancuijk.nl

 

De Kring is een verbond van schuttersgilden met als doel, in gezamenlijk overleg en gemeenschappelijke besluitvorming, de nu bestaande schuttersgilden afzonderlijk en het gildewezen in het algemeen in stand te houden. De Kring doet dit in de geest van de tradities van de Brabantse gilden, zoals de bedoeling was bij de oprichting in november 1933, bij de oprichters en stichters van de schuttersgilden, namelijk in broederschap. De hoofdtaak van de Kring is het stimuleren en begeleiden van alle activiteiten die leiden tot het uitdragen van de gilde-idealen door de gildebroeders binnen de schuttersgilden.

 

 

| Kring Baronie en Markiezaat

Aantal gilden: 15

Voorzitter: Hennie Hoppenbrouwers

Contactpersoon: Alfred Boot

Email: kringBenM@gmail.com

 

Kring Baronie en Markiezaat is het jongste (opgericht in 1978) en kleinste lid van de NBFS Federatie. De kring vertegenwoordigt alle schuttersgilden in West-Brabant en Kalmthout. De missie van de kring is het behartigen van de gildebelangen binnen de kring en hen vertegenwoordigen bij de NBFS.

 

 

| Kring Kempenland

Aantal gilden: 52

Voorzitter: Felix Crooijmans

Contactpersoon: Gerard Gorselink

Email adres: secretariskringkempenland@gmail.com

Kring Kempenland is opgericht in 1935 en is de grootste Kring in Brabant. Het is ook de enige Kring die onderverdeeld is in districten:

 

Men kijkt naar de toekomst en daarbij horen de volgende steekwoorden: slagvaardigheid, bewust overdragen van identiteit, gezien worden, bijdrage aan lokale leefbaarheid, verhoging kennis en vaardigheden van (bestuurders,) interne communicatie, blijvend aanpassen aan snel veranderde samenleving, alle generaties moeten zich thuis voelen, structurele studie en discussie over ontwikkelingen in de samenleving. Al deze zaken zijn samengevat in een manifest dat ook met de andere Kringen gedeeld wordt en besproken. Het project heet “op weg naar 2025”.

 

Als enige Kring binnen de Federatie is deze Kring opgedeeld in 5 districten, die elk hun eigen inbreng hebben binnen de Kring.

 

Alle Schuttersgilden in beeld

In dit gedeelte is het mogelijk om alle gilden provinciebreed te bekijken en daarop verder in te zoomen met een herkenbare topografische ondergrond.

Facebook Twitter Delen

Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden

De Noord-Brabantse Federatie maakt deel uit van de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden.

De EGS bestaat uit 5 regio’s:

 Facebook Twitter Delen

Europa Koning en Europa Prins

Europa Koning

In het Poolse Tuchola is op zaterdag 25 augustus 2012 Toon Weijtmans van het Udenhouts Gilde St. Antonius-St. Sebastiaan “Europa Koning” geworden.

Het Europees Koningschieten wordt om de drie jaar georganiseerd door de Europese Gemeenschap van Schuttersgilden (EGS). Meer dan 80.000 gildebroeders en zusters uit tien landen zijn bij deze organisatie aangesloten. In Tuchola waren 320 Gilden met in totaal 15.000 gildeleden uit heel Europa aanwezig. Van ieder Gilde mag alleen de Koning deelnemen aan het Koningschieten. Voor het Gilde Sint Antonius – Sint Sebastiaan uit Udenhout was dat Toon Weijtmans.

 

Europa Prins

In het Poolse Tuchola is tijdens het Europees Koningschieten in augustus 2012 ook gestreden om de titel Europa Prins. Aan deze wedstrijd voor schutters onder de 25 jaar namen 96 schutters uit heel Europa deel, waarvan uiteindelijk 23 de finale haalden. De 20-jarige Bram van Bergen van het Sint Sebastiaan Gilde uit Oss haalde na 54 schoten de houten vogel neer en mocht zich dus “Europa Prins” noemen.

 

Uniek is dat zowel de Europa Koning als de Europa Prins beiden uit Brabant komen!