Een teerdag om niet te vergeten

Welk gilde begint de dag niet met een eucharistieviering op de teerdag? Het Terheijdense gilde in elk geval al honderden jaren.  Die eucharistieviering wordt speciaal opgedragen voor onze overleden leden. Afgelopen teerdag was er in die mis echter iets bijzonders, namelijk de doop van een zes jarige  gildebroeder. Tevoren, tijdens de algemene ledenvergadering, had zijn vader – Cees van de Luijtgaarden – gevraagd of zijn pas bij het gilde aangemelde zoon Lars in de h. mis op het teerfeest gedoopt mocht worden. Een spontaan applaus klonk toen op. En zo geschiedde het. Op de 21ste januari van het jaar 2013, direct na de geloofsbelijdenis, vroeg gildeheer/pastoor J. Demmers, Lars van de Luijtgaarden met zijn naaste familie om naar de doopvont te komen om hem het sacrament van het H. Doopsel toe te dienen. De gildeleden waren als het ware allemaal getuige van deze plechtigheid. Na de doop las een gildezuster een speciaal Mariagebed voor en hierna brachten de tamboers en de bazuinblazers voor Lars een mars ten gehore. De familie van Lars had diep respect voor datgene wat op die morgen in de kerk geschiedde. Die familie kent namelijk het gildewezen met zijn talrijke tradities in zijn geheel niet. Zij woont ergens ver in Holland.

Harrie bruijns  (deken-schrijver)

DSC_0079-Large

Reactie van onze gildeheer

Beste Harrie,
 
Een mooi stukje en een prachtige foto. Dank hiervoor.
Het was een heel bijzondere en indrukwekkende H. Mis op de teerdag.
Hoe mooi is het toch dat gilde en kerk zo met elkaar verbonden zijn. Een
rijke traditie die niet verloren mag gaan.
 
Hartelijke groeten,
 
Jullie gildeheer.
Met dank ook aan onze gildezusters en vijwilligers die weer voor een heerlijke maaltijd hebben gezorgt.
.
.
.
Foto set 1
 

Responsive Flickr Gallery Error - Invalid API Key (Key not found)

.
.
.

Foto set 2

Responsive Flickr Gallery Error - Invalid API Key (Key not found)