De overheid

 

 

 

Bij een gilde praat men niet over het bestuur maar over de “Overheid”.

Zo ook hebben de verschillende functies binnen de overheid een aparte oorspronkelijke naam.
De Hoofdman, Deken-schijver en de Deken-schatbewaarder vormen het dagelijks bestuur.

 

Hoofdman (voorzitter)

DSC_02131

Geeft richting en doet voorstellen. Hij zit de vergaderingen voor en hij vertegenwoordigt het gilde naar buiten.
Aanspreekpunt voor alles wat het gilde betreft.
A.J.J.(Piet) van Geffen (1950) lid sinds 2013,
Hoofdman sinds 25 Januari 2015

 

Deken-schrijver (secretaris) ad-interim

Draagt zorg voor de notulen van alle vergaderingen en voor de correspondentie, publicaties en communicaties,
zowel binnen en buiten het gilde.
G.J.M  (Jolien ) Both (1991) Lid sinds 2018,
Deken-schrijver ( ad-interim) sinds 28 december 2018 .

 

Deken-schatbewaarder (penningmeester)
tevens erelid.

Koning-schieten-2010-32

Draagt zorg voor alle financiële zaken,
zoals innen van contributies en afdrachten aan de kringen, de KNSA/KNTS – en andere uitgaven en ontvangsten binnen en buiten het gilde.
C.J. (Cees) Snellens (1941) Lid sinds 1959 (schiet mee sinds 1952).
Deken-schatbewaarder sinds 5 februari 1985.

 

Opper-deken (vice-voorzitter)

15271410745_4e48dc68521_b

 

Vervangt bij afwezigheid de hoofdman en treed op als diens plaatsvervanger.
Bij aanwezigheid van de hoofdman is hij diens steun en toeverlaat.
De Opperdeken ondersteund daar waar wenselijk, de overige dekens en stuurt de aan hem
toegewezen commissies aan.
Tevens is hij medeverantwoordelijk voor het handhaven van de Caert.
J.J.M( Joep ) van Bekhoven.(1967)  Lid sinds 21-12-1985
Opper-deken sinds 27 januari 2019

 

Eerste-deken (bestuurslid)

bas belt1

Draagt zorg voor de muzikale kant van het kloveniersgilde.
Hij regelt het oefenen en begeleidt de tamboers, bazuinblazers en vendeliers voor en naar de wedstrijden op de gildedagen.
Is zelf ook tamboer, en lid van de jeugd commissie.
Bovendien begeleidt hij de jeugd bij het schieten..
Ondersteund de Deken-schatbewaarder.
B.C.W ( Bas ) van de Belt  (1996) Lid sinds 2006.
Eerste-deken sinds 25  januari 2015

 

Deken-wapenmeester (bestuurslid voor wapens   &  munitie)

 

Draagt zorg voor de gildewapens en munitie, adviseert de gildezusters en -broeders hier over.
Is tevens baancommandant.
C.H.A. (Cor) Rombouts (1974) lid sinds 2013
Deken-wapenmeester sinds 27 januari  2019

 

Deken-ordebewaarder (bestuurslid)

Hij die waakt over de onderlinge omgang. dit vanuit het gedachte- en erfgoed van  gilde alsmede de onderlinge broeder- en zusterschap aanmoedigt.
Handhaaft de algemene orde en zorgt voor het naleven van de regels op het gildeterrein en in de gildekamer. Let op tenues en leidt het gilde – met de optochten – door de straten van het dorp ,  die ons opstelt, afmarcheert, op de plaats rust zet, zorgt dat we er netjes bijlopen, op tijd zijn enz.
J ( Jeroen ) Koreman.(      ) Lid sinds 2016
Deken -ordebewaarder sinds  27 januari 2019

Koning en Koningin.

Andere bijzondere rollen in het gilde Koning en Koningin (zijn degenen die bij de jaarlijkse traditionele verschieting de houten vogels omlaag geschoten hebben). De koning en de koningin hebben beide een adviserende rol binnen de overheid. (voor meer informatie zie elders op de site)

 

Vaandrig
tevens erelid.

DSC_0009-Small

De drager van ons vaandel.  Deze – tot nu toe altijd – man draagt het vaandel als het gilde in tenue uitrukt.
J.C.A.(Jan) Dijkers (1945) Lid sinds 1970.
Vaandrig sinds 30 januari 1984.

 

Hellebaardier

 

De drager van de hellebaard. Deze – tot nu toe altijd – man draagt de hellebaard, om de koning en koningin te beschermen als het gilde in tenue uitrukt en loopt daartoe altijd direct achter hen in de optocht. Hellebaardier is is een erefunctie. Dit wordt degene die op de teerdag het hoogste (financiële) bod uitbrengt om de hellebaard één jaar te mogen dragen Lid sinds                                                                                     .
Hellebaardier sinds 

 

Ere-dekens

De ere-dekens hebben geen functie in de overheid, maar ze zijn van oudsher ambtshalve verbonden aan het gilde, of zij worden vanwege een bijzondere maatschappelijke positie hiervoor gevraagd. Zij geven gevraagd of ongevraagd advies

 

images-150x150
De heer C. Geerse, eredeken sinds 13 oktober 2005.

DSCF75441
De heer G.L.C.M. de Kok, eredeken sinds 14 februari 2008.

Gildeheer

 

 

 

De kerkelijke vertegenwoordiging in het gilde, vertegenwoordigt het kerkelijke gezag in het gilde en gaat het gilde voor bij de traditionele gildemissen of gebedsdiensten. De gildeheer adviseert de overheid over kerkelijke aangelegenheden. Hij is daarom te vergelijken met een ere-deken