Circulaire Wapens en Munitie 2015/2 en 2016

 

Wet wapens en munitie

In de Wet wapens en munitie is geregeld wat er in Nederland wel en niet mag met betrekking tot vuurwapens. De wetgeving heeft ook bepaalde verantwoordelijkheid neergelegd bij de besturen van de schietverenigingen / Gildes

Wil men als  lid van het Gilde en een eigen wapen kopen, dan zal hij/zij dit via de overheid  moeten aanvragen bij het Hoofd van de plaatselijke politie. `De overheid zal moeten verklaren dat de aanvrager aan een aantal voorwaarden voldoet en daarvoor tekenen.
Aanvragen geschiet met goedkeuring van de overheid via de  Deken-schrijver
Peter van Oosterhout.
Hij kan u voorzien van de benodigde formulieren.

Binnen het gilde wordt geschoten met een klein kaliber .22 LR enkelloops grendelgeweer.

 

Een aantal voorwaarden zijn:

  • minimaal een jaar lid zijn van de vereniging;
  • minimaal 18 jaar zijn:
  • minimaal 18 schietbeurten: aantoonbaar via schietregister;
  • voldoende kennis hebbende van het wapen dat wordt aangevraagd.
  • Bij de eerste aanvraag mag men uitsluitend een klein kaliber geweer aanschaffen .22 lR

De overheid  zal hieromtrent de grootste zorgvuldigheid in betrachten!

Verder is het natuurlijk verboden een wapen of munitie voorhanden te hebben indien u niet in het bezit bent van een zogenaamd verlof (vergunning).

 

Door op de hoofdstukken te kliken kunt u de inhoud lezen

Circulaire Wapens en Munitie 2015/2 (hierna Cwm 2015/2)

Circulaire Wapens en Munitie 14 juli 2016
http://knts.nl/onewebmedia/20160714%20CWM%202016.pdf

Deze nieuwe Circulaire bevat kleine wijzigingen ten opzichte van de Circulaire wapens en munitie 2015 (hierna Cwm 2015). Wijziging van de Circulaire is noodzakelijk omdat de Minister van Veiligheid en Justitie heeft besloten om op basis van artikel 43a, eerste lid van de Regeling wapens en munitie (hierna Rwm) de Koepel Nederlandse Traditionele Schutters (hierna KNTS) aan te wijzen als organisatie die traditionele schietverenigingen kan certificeren. ZIE BIJZONDER DEEL B. SCHIETSPORT

De wijzigingen hebben concreet plaatsgevonden door middel van tekstwijzigingen in de Onderdelen 1.4.4.1, 1.4.4.7, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.4.1, 2.4.2?, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.8, 2.6, 2.8 (verwijderd 2.8.2 en 2.8.3.veranderd naar 2.8.2.), 2.8.2.,9.2, Bijlagen C4,C5, C6 en Bijlage C7 van de circulaire. Verder zijn kleine tekstuele wijzigingen aangebracht (taal).

Tevens zijn een aantal samenvattingen verwijderd uit de Cwm.

De Circulaire Wapens en Munitie 2015/2 treedt daags na publicatie in werking en vervangt de Circulaire Wapens en Munitie 2015.   KLIK HIER   (Stcrt. 2015, 3517).

’s-Gravenhage, 11 november 2015

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff

Jaargang 2015
Nr. 41295

Gepubliceerd op 24 november 2015

 

 

 

 

 

logo-justitie-Justis

http://www.justis.nl/producten/wwm/index.aspxhttp://www.justis.nl/producten/wwm/documenten/

http://www.justis.nl/producten/wwm/wapenvergunning-aanvragen/informatie-voor-sportschutters-en-schietverenigingen/index.aspx

http://www.justis.nl/producten/wwm/faq-over-wet-wapens-en-munitie/

https://www.justis.nl/contact/index.aspx_

 

___________________________________________