Christelijke groet

B3204-18C

De hoofdman opent en sluit de vergadering met een Christelijke groet.

Geloofd zij Jezus Christus’, waarop als wedergroet het antwoord volgt:
‘In alle eeuwigheid, Amen’.

Het spreekt vanzelf, dat deze echt Christelijke groet overal, waar hij gebruikelijk is, in ere dient te blijven.