Bezoek Antonius Abt op 3 september 2015

Antonis Abt 1  (56) Antonis Abt 1  (59)

Antonis Abt 1  (61)Antonis Abt 1  (63)

 De vier beste schutters

Op 3 september 2015 hadden we het genoegen de bewoners van,
Antonius Abt te mogen ontvangen op de gildekamer.
Dit in het kader van activiteiten die plaats gaan vinden in oktober met het thema vendelen.
Om 14.00 uur kwamen er een 30 tal bewoners, onder de bezielende leiding van Annie van Ginneken en begeleid door een even aantal studenten kennis maken met het gilde.
Zij werden aan de poort verwelkomt door de hoofdman, Sergeant, koning en koningin en enkele gildebroeders en zusters
Hierna volgde een vendel groet gebracht door onze vendelier Robert van Oosterhout begeleid door Michel Brocks op de gildetrom en Thijs van Oosterhout op bazuin.
Na een kort ontvangst werd er door gildebroeder Cees Meulemans een lezing gegeven over het ontstaan van gilde in het algemeen en over de geschiedenis en tradities van het,
Kloveniersgilde”St Antonius Abt”
In de gildekamer was een kleine tentoonstelling van attributen die bij het gilde een rol spelen.
Zo werd ook de gelegenheid geboden kennis maken met de kunst van het geweerschieten op de wipboom.
Hier werd door een aantal bewoners en studenten gretig en met veel plezier gebruik  gemaakt.
In een onderlinge wedstrijd werd uit gemaakt wie de beste mannelijke en vrouwelijke schutter was van deze dag.
De middag werd 16.00 uur afgesloten met het huldigen van de beste schutters waar bij de Medailles natuurlijk niet mochten ontbreken.
Er mag terug gekeken worden op een zeer geslaagde middag.
Met dank aan alle vrijwilligers.

Responsive Flickr Gallery Error - Invalid API Key (Key not found)