Belofte van trouw

Belofte van trouw

Hierbij beloof ik ……………………………………,
Als gildebroeder/zuster van het Sint Antonius Abt gilde,
De verschuldigde eerbied en trouw te betonen aan het kerkelijk en wereldlijk gezag,
Trouw te zijn aan het gilde,
De regelementen van het gilde getrouw te onderhouden,
Goed, eerlijk, trouw en behulpzaam te zijn tegenover mijn gildebroeders en gildezusters en mijn best te doen om het gilde te doen bloeien en groeien.

Wat is daarop jou antwoord,
Dat beloof ik .