Antoniusmis 22 januari 2017


van links naar rechts

Jan Dijkers ( Vaandrig ) Bert van den Belt, Jeroen Koreman, Merijn Verwijmeren , John Moerenhout , Arie de Hoop en Wim van de Woning.

Muzikanten:
Mathijn de jong, Bas van den Belt, Trudy Spoor, Inge Brouwer, Wim van de Woning, Cees van de Luijtgaarden, Thijs van Oosterhout.

Op deze morgen trok het gilde naar de H. Antonius kerk om de naamdag van onze patroonheilige te vieren.
Sinds enkele jaren is het traditie dat in deze dienst de nieuwe leden de belofte van touw  aan het gilde, kerkelijk en wereldlijk gezag afleggen .
Dit jaar mocht het gilde 6 gildebroeders en een gildezuster welkom heten in hun midden.
Van links naar rechts, Bert van den Belt, Jeroen Koreman, Merijn Verwijmeren ( tevens drager van het jeugd wissels schild), John Moerenhout , Arie de Hoop en Wim van de Woning.
Onze gilde zuster Eva van Bekhoven kon helaas hier niet bij aanwezig zijn .Zij zal haar belofte van trouw afleggen in de jaarvergadering op 29 januari.
Na het afleggen van de belofte ontvingen de gildebroeders hun sjerp van de Hoofdman en deken-schrijver als teken van verbondenheid met ons gilde.
Daarop verlieten allen de kerk naar café de Harmonie voor een kopje koffie.
Hiermee was de dag nog niet teneinde want bij terug keer op de gildekamer stond nog een verrassing te wachten voor een van onze jeugd leden.

Responsive Flickr Gallery Error - Invalid API Key (Key not found)