Aanvraag Verklaring Omtrend Gedrag natuurlijk persoon. VOG

Aanvraagformulier VOG NP

Zie ook:

http://www.drimmelen.nl/wonen/alle-producten-diensten_3979/product/verklaring-omtrent-het-gedrag-vog_433.html

Deze zijn ook te verkrijgen bij de dekenschrijver Peter van Oosterhout.
U moet deze zelf inleveren op het gemeentehuis.

De kosten van de aanvraag  bedragen  € 41,35

Gemeentehuis: Park 1,
4921 BV Made,
Postbus 19, 4920 AA Made,
Tel. algemeen: 140162,
Fax: 0162 – 686623.

Reguliere openingstijden gemeentehuis

Ochtend: Maandag tot en met vrijdag: van 9.00 – 12.30 uur

Middag: ’s Middags alleen op afspraak, minimaal 1 dag vooraf maken.
Maandag  tot en met donderdag: 14.00 – 17.00 uur
Vrijdag 14.00 – 16.00 uur:

Avond: Donderdagavond: 18.00 – 20.00 uur

Publiekszaken

De afdeling Publiekszaken is één van de zes afdelingen van de gemeente Drimmelen. De afdeling vormt de frontoffice van de gemeente.

In de hal zitten bij de receptie de gastvrouwen. Zij ontvangen bezoekers en melden deze aan, helpen de mensen bij het pakken van een bon uit de zuil, houden de folderrekken bij, zorgen dat de ter inzage liggende stukken klaar liggen, verrichten licht administratieve werkzaamheden en zorgen er vooral voor dat inwoners en bezoekers welkom zijn.

Aan de balies van Publiekszaken worden de inwoners geholpen door de medewerkers voor hun producten. Men kan terecht voor een grote verscheidenheid van producten, onder andere;

 • paspoorten
 • identiteitskaarten
 • rijbewijzen
 • uittreksels (GBA, geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding)
 • verklaring omtrent gedrag
 • aangifte verhuizing
 • aangifte van geboorte of overlijden
 • voorbereiding huwelijken
 • WMO
 • Belastingen
 • Sociale dienst
 • Et cetera