Home

 

Goed nieuws! – Wij mogen weer open 01072020
Kloveniersgilde “St Antonius Abt” Terheijden, Deken-schrijver

do 18 jun. 15:51 (4 dagen geleden)Beste Gildebroeders en Gildezusters,

Eindelijk was vorige week daar dat groene licht waar we met allen op gewacht hebben; Ons gilde mag terug open! Zowel het schietterrein als gildekamer en horeca zullen per 1 juli 2020 terug open zijn voor onze leden.

Echter zijn er wel een aantal voorwaarden verbonden aan deze openstelling. Wij willen jullie vragen je hieraan te houden, evenals aan de landelijke maatregelen en de instructies op ons gehele terrein.

Voorwaarden:
• U bent allen welkom tijdens de reguliere openingstijden. Dit is op woensdagavond van 18:30 – 22:00 uur en op zondagochtend van 11:00 – 13:00 uur.
• Aan de poort zal een van onze overheidsleden vragen of je gezondheidsklachten hebt. Is dit niet het geval, dan word je toegelaten op het terrein. Is dit wel het geval, dan zal je vriendelijk verzocht worden terug huiswaarts te keren.
• Wij willen je vragen op voorhand je handen goed te wassen en deze op het gilde nogmaals de desinfecteren. Hiervoor zal desinfectiemiddel aanwezig zijn.
• Het gehele terrein zal voorzien zijn van lint en stickers. Dit om binnen de gildekamer een één richtingsweg te creëren en om op het gehele terrein de juiste afstand van elkaar te kunnen waarborgen.
• Tevens zal een deel van de gildekamer heringericht worden zodat we ook binnen veilig kunnen borrelen.
• Er mag gebruik gemaakt worden van het sanitair. Echter zal er maar één vrouwentoilet en één mannentoilet toegankelijk zijn. Wanneer je het toilet bezoekt willen we je vragen de daarvoor bedoelde pion weg te zetten zodat we op deze wijze het heen en weer verkeerd in het halletje kunnen beperken.
• Verenigingswapens zullen door de overheid vanuit de gildekamer buiten worden klaar gezet. Ook zullen zij er voor zorgen dat deze na elke schietbeurt gedesinfecteerd wordt zodat deze gereed is voor een volgende schutter.
• Schutters die schieten met een verenigingswapen zijn verplicht om met handschoenen aan te schieten. Geacht wordt dat je deze zelf verzorgd, maar mocht dit onverhoopt niet lukken dan zullen er voor deze leden handschoenen aanwezig zijn in onze gildekamer.
• Gezien de verplichte 1,5 meter afstand van elkaar is het helaas niet mogelijk om te schieten voor degene die onder begeleiding schieten, tenzij degene die je begeleid uit hetzelfde gezin komt.
• Je wacht met plaatsnemen onder de schutsboom tot de andere schutter(s) op geruime afstand van de schutsboom verwijderd is.
• Aangezien er wapens zijn die om elke schietbeurt gedesinfecteerd moeten worden vragen wij iedereen om zijn/haar schietbeurt (5 schot) in een keer te schieten.
• Er mag vooralsnog GEEN tiendaagse geschoten worden. Alle wedstrijd gerelateerde verschietingen, zowel intern als extern, zijn verboden. Wanneer je komt schieten, kom je dus enkel schieten voor de training en de schietbeurten.

Tot slot:
• We houden allemaal 1,5 meter afstand van elkaar.
• Wanneer je verkouden bent en/of koorts hebt blijf je uit voorzorg thuis.

Wij hopen u allen te mogen ontvangen op woensdagavond 1 juli!

Erop vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,
Namens de overheid,


 

Kloveniersgilde St. Antonius-abt Terheijden  

  schutabtterh3

Bovenaan de kop van de hoofdbladzijde van onze website staat kloveniersgilde.
Welnu, dat is een andere naam voor een schuttersgilde waarvan de leden met geweren schieten. Een klovenier is namelijk een persoon die een geweer draagt.
In België gebruikt men een veel duidelijker naam. Daar zegt men kolvenier.
In dit woord zit als het ware het woord kolf in verweven.
Nogmaals bij ons schuttersgilde wordt met geweren geschoten.
Het zijn klein kaliber (.22) geweren.
Wij schieten ermee op zogenaamde schutsbomen.
Dit zijn hoge ijzeren “palen” die verticaal opgesteld staan en die ongeveer 18 meter lang zijn. Boven aan zo een schutsboom hangt een zogenaamde kogelvanger.
In die vanger zitten 3 ijzeren vogels of wippen.
Als een dergelijke vogel door middel van een kogeltje eraf geschoten wordt, heeft de schutter 1 punt verdiend.
De vogel kan door middel van een koord weer op zijn plaats getrokken worden, zodat de volgende schutter kan proberen die vogel er weer af te schieten.
Volgens de spelregels van de federatie van wipvogelschutters bestaan voor het wipvogelschieten 2 schietdisciplines.
Eén discipline zogenaamd “vrije hand” en één discipline “opgelegd”.
“Vrije hand” wil zeggen dat de schutter het geweer los op de schouder moet hebben staan en dan zonder ergens steun te zoeken het schot op de vogel schieten.
“Opgelegd” wil zeggen dat de schutter het geweer op een speciale steun mag leggen en dan zo de schoten mag schieten.
Wij, de leden van het Terheijdense kloveniersgilde schieten “vrije hand”.
Ons schietseizoen loopt vanaf 1 april tot 1 oktober.
De tijden waarop wij schieten is woensdag tussen 18.00 uur en 21.00 uur en op zondagmorgen tussen 11.00 uur en 12.30 uur.
Indien een lid mee wil doen aan de zogenaamde interne competitie dan dient het lid op de hierboven vermelde dagen 10 x 10 schot te schieten.
Het lid kan dus 100 punten behalen.

DSC_00401-Small1-300x83

Anschutz1807mag-17-300x73

Anschutz 1807

7000468_3B510Q6SU
A
nschutz 64

walther

Walther

daisy-avanti-precision-rear-diopter-sight-400x216

Diopter