Home

 


  Kring-gildedag zondag 30 augustus 2020

Op zondag 30 augustus 2020 organiseert het Kloveniersgilde St. Antonius Abt een Kring-gildedag.
Een jaar eerder dan gebruikelijk omdat andere gildes problemen hebben met hun leden aantal en het niet meer voor elkaar krijgen een dergelijk evenement te organiseren.
Ons gilde heeft vele tradities waarvan deelname en het bij toerbeurt het organiseren van een Kring-gilde dag er een is. Wij willen er voor zorgdragen dat de eeuwenoude gildetradities blijven voortbestaan.

 

Een Kring-gildedag bestaat enerzijds uit een Gildeoptocht waaraan ca. 30 gildes deelnemen.
Deze gildes paraderen in hun mooiste kledij, in alle pracht en praal, door de straten van Terheijden. Dit alles ondersteund door de muzikale klanken van de bazuinblazers en de gildetrommen.
Het is een prachtig schouwspel als de bonte stoet met ‘vliegend vaan en slaande trom’ onder klokkengelui langs de Antonius Abt Kerk lopen.
Anderzijds kampen de gildes na de optocht in diverse disciplines tegen elkaar om het felbegeerde zilver. De disciplines bestaan uit: Wipvogelschieten, hand en kruisboogschieten, trommelen (tambours), bazuinblazen en zelfs Jeu de Boules.
De gildedag vindt altijd plaats op een zondag. De organisatie hiervan vergt heel veel inzet van alle gildeleden. Omdat het organiseren van deze dag erg omvangrijk is willen wij dit niet alleen tot een dag beperken. Wij organiseren op zaterdag voorafgaand aan de gilde-dag de Traaise kampioenschappen waaraan iedereen uit de hele gemeente kan deelnemen.

 

logo brabantse schutters

 

 Wat en wie zijn wij? 

1terheijden221bk

Kloveniersgilde St. Antonius-abt Terheijden  

  schutabtterh3

Bovenaan de kop van de hoofdbladzijde van onze website staat kloveniersgilde.
Welnu, dat is een andere naam voor een schuttersgilde waarvan de leden met geweren schieten. Een klovenier is namelijk een persoon die een geweer draagt.
In België gebruikt men een veel duidelijker naam. Daar zegt men kolvenier.
In dit woord zit als het ware het woord kolf in verweven.
Nogmaals bij ons schuttersgilde wordt met geweren geschoten.
Het zijn klein kaliber (.22) geweren.
Wij schieten ermee op zogenaamde schutsbomen.
Dit zijn hoge ijzeren “palen” die verticaal opgesteld staan en die ongeveer 18 meter lang zijn. Boven aan zo een schutsboom hangt een zogenaamde kogelvanger.
In die vanger zitten 3 ijzeren vogels of wippen.
Als een dergelijke vogel door middel van een kogeltje eraf geschoten wordt, heeft de schutter 1 punt verdiend.
De vogel kan door middel van een koord weer op zijn plaats getrokken worden, zodat de volgende schutter kan proberen die vogel er weer af te schieten.
Volgens de spelregels van de federatie van wipvogelschutters bestaan voor het wipvogelschieten 2 schietdisciplines.
Eén discipline zogenaamd “vrije hand” en één discipline “opgelegd”.
“Vrije hand” wil zeggen dat de schutter het geweer los op de schouder moet hebben staan en dan zonder ergens steun te zoeken het schot op de vogel schieten.
“Opgelegd” wil zeggen dat de schutter het geweer op een speciale steun mag leggen en dan zo de schoten mag schieten.
Wij, de leden van het Terheijdense kloveniersgilde schieten “vrije hand”.
Ons schietseizoen loopt vanaf 1 april tot 1 oktober.
De tijden waarop wij schieten is woensdag tussen 18.00 uur en 21.00 uur en op zondagmorgen tussen 11.00 uur en 12.30 uur.
Indien een lid mee wil doen aan de zogenaamde interne competitie dan dient het lid op de hierboven vermelde dagen 10 x 10 schot te schieten.
Het lid kan dus 100 punten behalen.

DSC_00401-Small1-300x83

Anschutz1807mag-17-300x73

Anschutz 1807

7000468_3B510Q6SU
A
nschutz 64

walther

Walther

daisy-avanti-precision-rear-diopter-sight-400x216

Diopter